Phát huy tiềm năng, lợi thế, Hương Khê (Hà Tĩnh) phấn đấu có 5 sản phẩm tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) trong năm 2019.

Xây dựng thí điểm cam Khe Mây đạt chuẩn OCOP trong năm 2019

Theo đề án của tỉnh gắn với điều kiện phát triển của địa phương, huyện Hương Khê đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu đặt ra trong năm 2019, toàn huyện có 5 sản phẩm tham gia chương trình OCOP gồm: Bưởi Phúc Trạch, cam Khe Mây, mật ong Hương Bưởi, hương trầm và chè Tân Hương.

Bưởi Phúc Trạch - 1 trong 5 sản phẩm tham gia OCOP.

Trước mắt, huyện chỉ đạo, hướng dẫn HTX Long Nhâm hoàn thành xây dựng thí điểm cam Khe Mây đạt chuẩn OCOP trong năm 2019 và 4 sản phẩm còn lại đạt chuẩn trong năm 2020; đồng thời phát triển thêm một số sản phẩm mới như: Bánh đa Gia Phố, các tua tuyến du lịch...

Từ nay đến 2030, huyện Hương khê phấn đấu mỗi năm có ít nhất 2 ý tưởng sản phẩm được hỗ trợ theo chu trình OCOP của tỉnh đã ban hành và có ít nhất 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao gồm: Bưởi Phúc Trạch, cam và chè Tân Hương.

Mục tiêu đặt ra trong năm 2019, Mật ong Hương Bưởi tham gia chương trình OCOP

Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện Hương Khê đã triển khai đề án, kế hoạch cho 360 đại biểu trên địa bàn huyện về chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Trên quan điểm lấy người dân làm chủ thể của quá trình thông qua HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ làm nền tảng tổ chức sản xuất; phát huy tính chủ động, tự tin, sáng tạo của cộng đồng, phát triển tuân thủ cơ chế thị trường, có định hướng, quản lý của Nhà nước và được hỗ trợ khi các tổ chức phát triển theo chuỗi giá trị hoàn chỉnh.

Nguồn: Báo Hà Tĩnh

(035) 742 27 27 Chat với chúng tôi