Sau thời gian khảo sát, Công ty CP Du lịch và Thực phẩm Sao Việt (Hà Nội), HTX Hoàng Hà (xã Tượng Sơn -Thạch Hà) và Hội Làm vườn Hà Tĩnh tiến đến ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả E-VietGap.

Description: Rau củ quả Tượng Sơn - Hà Tĩnh chính thức bước vào thị trường xuất khẩu

Ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ rau - củ - quả Tượng Sơn giữa Công ty CP Du lịch và Thực phẩm Sao Việt, HTX Hoàng Hà và Hội Làm vườn Hà Tĩnh

Hợp đồng này được ký kết dựa trên các quy định pháp lý của Nhà nước. Trong đó, Công ty CP Du lịch và Thực phẩm Sao Việt chịu trách nhiệm tiêu thụ sản phẩm rau - củ - quả của HTX Hoàng Hà, đồng thời hợp tác liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, hướng tới hữu cơ.

Hội Làm vườn tỉnh sẽ hỗ trợ kỹ thuật, quy trình sản xuất, thực hiện vai trò giám sát và cung cấp tem, mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Description: Rau củ quả Tượng Sơn - Hà Tĩnh chính thức bước vào thị trường xuất khẩu

Vùng sản xuất của HTX Hoàng Hà tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất rau, củ, quả VietGap

Theo văn bản ký kết, mỗi ngày, HTX Hoàng Hà sẽ cung cấp cho nhà tiêu thụ khoảng 1,5 tấn rau - củ - quả các loại. Mức tiêu thụ có thể sẽ tăng lên khoảng 8 – 15 tấn/ngày vào cuối năm nay.

Số nông sản này sẽ được Công ty CP Du lịch và Thực phẩm Sao Việt cung cấp cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và xuất khẩu đi thị trường châu Âu.

Description: Rau củ quả Tượng Sơn - Hà Tĩnh chính thức bước vào thị trường xuất khẩu

Trước đó, Công ty Sao Việt và chuyên gia CHLB Nga đã có nhiều chuyến khảo sát, đánh giá sản phẩm nông sản tại HTX Hoàng Hà

Hiện nay, Công ty CP Du lịch và Thực phẩm Sao Việt đã thực hiện hợp tác với Công ty Công nghệ dinh dưỡng (Liên bang Nga) trong việc tiêu thụ rau củ quả cho nông dân Hà Tĩnh. Sản phẩm rau, củ, quả của nông dân sẽ xuất khẩu sau khi được sơ chế, đóng gói hoặc cấp đông tại Việt Nam.

Đây chính là bước nền mở ra cơ hội mới cho nông dân Tượng Sơn và các vùng lân cận trong việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời được chuyển giao, tiếp cận với các tiến bộ KHKT trong sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn hướng đến hữu cơ.

Nguồn: Báo Hà Tĩnh

(035) 742 27 27 Chat với chúng tôi