Việt Nam kêu gọi thành lập liên kết quốc tế về OCOP

Việt Nam kêu gọi thành lập liên kết quốc tế về OCOP

Xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh:

Xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh: "Chỉ có khởi đầu, không có kết thúc!”

Huyện miền núi Hà Tĩnh xây dựng 5 sản phẩm tham gia OCOP năm 2019

Huyện miền núi Hà Tĩnh xây dựng 5 sản phẩm tham gia OCOP năm 2019

Vũ Quang quyết tâm xây dựng huyện nông thôn mới năm 2020

Vũ Quang quyết tâm xây dựng huyện nông thôn mới năm 2020

Hội Nông dân phải luôn là trung tâm, nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới​​​​​​​

Hội Nông dân phải luôn là trung tâm, nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới​​​​​​​

Rau củ quả Tượng Sơn - Hà Tĩnh chính thức bước vào thị trường xuất khẩu

Rau củ quả Tượng Sơn - Hà Tĩnh chính thức bước vào thị trường xuất khẩu

Nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh tin dùng nước mắm truyền thống

Nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh tin dùng nước mắm truyền thống

Chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm

Chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm

Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm triển khai OCOP NĂM 2019

Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm triển khai OCOP NĂM 2019

10.000 lít nước mắm Phú Khương được bán ra trong dịp tết Kỷ Hợi 2019

10.000 lít nước mắm Phú Khương được bán ra trong dịp tết Kỷ Hợi 2019

Thu tiền tỷ từ sản xuất nước mắm bằng công nghệ năng lượng mặt trời

Thu tiền tỷ từ sản xuất nước mắm bằng công nghệ năng lượng mặt trời

Khai trương khu chế biến HTX nước mắm Phú Khương

Khai trương khu chế biến HTX nước mắm Phú Khương

Khẳng định thương hiệu

Khẳng định thương hiệu

Nước mắm Phú Khương: Sản xuất bao nhiêu, tiêu thụ bấy nhiêu

Nước mắm Phú Khương: Sản xuất bao nhiêu, tiêu thụ bấy nhiêu

1 2 3
(035) 742 27 27 Chat với chúng tôi